Jogi nyilatkozat

A Goldatti Manufacture Jogi Nyilatkozata

Meghatározások
Az alábbi meghatározások, egyes- vagy többes számban használva a Jogi Nyilatkozat szövegében, a következő jelentéssel bírnak:

„Vásárló" azt a fizikai személyt jelöli, aki a webes felületen a „Goldattitól" vásárol „Terméket".
„Személyes felület" a „Vásárlónak" a megrendelés nyomon követésére is alkalmas személyes felületét jelöli a webes felületen.
„Webes felület" azt a Goldatti Manufacture által létrehozott elektronikus platformot jelöli, amelyen keresztül a „Vásárló" a „Goldatti Manufacture -ral" kapcsolatba léphet.
„Termék" a „Goldatti Manufacture" által a „Webes felületen" árusított „Terméket" vagy szolgáltatásokat jelöli.
„Goldatti Manufacture" azt a jogi személyt jelöli, aki „Termékeit" a „Webes felületen" árulja.


1. Bevezetés

A Jogi nyilatkozat kimondja, hogy az Általános Szerződési Feltételek kizárólag az egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkoznak. Egyrészről a www.goldatti.hu honlap használóira, másrészről a Goldatti Szolgáltató Kft-re, mely a 7200 Dombóvár, Petőfi Sándor utca 29. szám alatti székhelyen, és a Tolna Megyei Cégbíróság által kibocsátott CG 17-09-005083 iktatási számon lett bejegyezve.
Magyarországi adószáma: 13311018-2-17 Közösségi adószám HU13311018. A Goldatti Manufacture létrehozott egy elektronikus platformot, melyen a termékeit forgalmazni kívánja, ezen keresztül kapcsolatba léphet a Vásárlókkal.
Az Általános Szerződési Feltételek meghatározzák azokat a feltételeket, amelyeket a Webes Felület a Vásárlók rendelkezésére bocsájt. A Goldatti Manufacture az, aki kizárólagos jogi személynek tekinthető a Vásárlókkal kötött szerződés esetén.
A Webes felületről a Termékek fix áron történő megvásárlásával a Vásárló elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és garantálja annak pontos megértését, bárhol legyen is lakóhelye és a Termék szállítási helye.

2. A Vásárló feliratkozása a Webes felületre

2.1 A Webes felület minden Vásárlónak, - aki jogilag szerződhet – a rendelkezésére áll. A Webes felületre való feliratkozás ingyenes. Ennek érvényesítéséhez a Vásárlónak meg kell adnia a személyes fiókban kért adatokat, melyek a következők: név, utónév, lakcím, e-mail cím, telefonszám és szállítási cím.

2.2 A Vásárló garantálja, hogy a megadott információk megfelelnek a valóságnak. Az adatok hiányosságáért, helytelen megadásáért, azok frissítésének elmulasztásáért egyedül a Vásárló a felelős. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a 7.2 bekezdésben leírt feltételeknek megfelelően kizárható a Webes felületről, amennyiben hamis vagy már nem érvényes információkat szolgáltat.

2.3 A Webes felületen kért információk megadása után a Vásárló egy azonosító e-mail címet és egy jelszót választ magának, amelyekkel a rendelés nyomon követésére szolgáló személyes fiókjába tud bejelentkezni. Ezen adatoknak a megadásával a Vásárló feliratkozott a Webes felületre.
A Goldatti Manufacture garantálja a megadott adatok bizalmas kezelését, melyeket nem ad tovább harmadik személynek. Ezeknek az adatoknak bármilyen, - akár illetéktelen használatából származó- következményéért a Goldatti Manufacture nem vállal felelősséget.

2.4 A Goldatti Manufacture hozzáférést biztosít a Vásárlónak a személyes felületéhez, mely a Webes felületre való feliratkozás teljes időtartama alatt érvényes. Ez a hozzáférés az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott felhasználási célokra korlátozott. A hozzáférés személyre szóló, nem továbbítható és harmadik személyre nem ruházható át.

3. Vásárlási szerződés a Vásárló és a Goldatti Manufacture között

3.1 A Webes felületen a Vásárlók kapcsolatba léphetnek a különböző Termékeket árusító Goldattival, akinek joga és kötelessége a Vásárlót a szerződés megkötése előtt a szükséges információkkal ellátni (részletes termékleírás, általános vásárlási feltételek, szállítási feltételek, visszavonási jog elégedetlenség esetén, vásárlás utáni reklamációs feltételek, stb.).
A Vásárló a Webes felületen történő vásárlással vállalja a Goldatti Manufacture által a honlapon feltüntetett Általános Szerződési Feltételek elfogadását.
A Goldatti Manufacture minden körülmények között garantálja, hogy a Webes felületen bemutatott Termékeket megrendelés esetén elkészíti a Vásárlónak.

3.2 A Vásárló az alábbi lépésekkel rendelhet meg egy Terméket a Webes felületen:
- Amint a Vásárló érvényesítette rendelését a honlapon, a Goldatti Manufacture visszaigazolja azt.
- Amint a Goldatti Manufacture számláján megjelent a Vásárló által átutalt pénz, legyártja a kívánt módon és határidővel az ékszert, majd e-mailben visszaigazolást küld a Vásárlónak a kiszállítás várható időpontjáról.
- A Goldatti Manufacture ezután saját felelősségére biztosítja a feltüntetett határidőn belül a megrendelt és kifizetett Termék kiszállítását a Vásárló részére.

3.3 Amennyiben a megrendelés értékének kifizetése és a gyártás elkezdése között eltelt idő alatt a megrendelt Termék nem állna többé rendelkezésre, a Goldatti Manufacture a Vásárlót azonnal értesíti és a kifizetett összeget teljes egészében visszafizeti. Erre az időre banki kamatokat és egyéb költségeket vissza nem fizet.

3.4 A Termékek visszaküldését, visszatérítését, a rendelés visszavonását vagy a garancia érvényesítését a Vásárló közvetlenül a Goldattival intézi, az általa feltüntetett feltétek alapján.

4. Felelősség

4.1 A Goldatti Manufacture felelőssége
Egyedül a Goldatti Manufacture felelős a Vásárlóval megkötött adásvételi szerződés teljesítéséért és azért, hogy tevékenysége megfeleljen a magyarországi törvények által előírt feltételeknek.

A Goldatti Manufacture garantálja az alábbiakat:
- A Termékek megfelelnek a gyártó országában alkalmazott jogszabályoknak (szabványok, engedélyek, stb.);
- A valóságnak megfelelő az eladási ajánlat (árak, általános feltételek, szállítás, visszavonási jog, stb.)
- A valóságnak megfelelő a vásárlás utáni szervizelés (törvényes és szerződésben foglalt garancia)
- A Webes felületen feltüntetett ékszerek forgalmazásához szükséges összes engedéllyel rendelkezik.
- Biztosítja a Termékek biztonságos eljuttatását a Vásárlóhoz. Ha ez külső okok miatt nem lehetséges, értesíti őt.

5. A Goldatti Manufacture értékelése a Vásárlók által

A Goldatti Manufacture felállított egy Termékeket értékelő rendszert a Vásárlók számára, hogy ezzel növelje a Vásárlók bizalmát a Webes felületen történő vásárlásban.
Így minden Vásárlónak, aki Terméket vásárolt a Goldattitól, joga van a Webes felületen véleményt adni öt értékelési szint alapján és szöveges módon.
A Vásárló vállalja, hogy objektív véleményt nyújt a Goldattiról. Tudomásul veszi, hogy azokon a büntetőjogi eljárásokon túl, amelyek esetlegesen érhetik, kizárható a Webes felületről a 7.3 bekezdésben leírt feltételeknek megfelelően, amennyiben becsületsértő, rágalmazó vagy a valóságnak nem megfelelő véleményt ad.

6. Nézeteltérés a Goldatti Manufacture és a Vásárló között

6.1 Mivel a Goldatti Manufacture a szerződő fél az adásvételi szerződésben, közötte és a Vásárló között keletkezett szerződésre vonatkozó jogvita esetén a Vásárló közvetlenül vele köteles rendezni a nézeteltérést.

6.2 Ha a Vásárló előre megállapodik egy kibővített garanciában, úgy azt a Goldatti Manufacture köteles biztosítani számára.

7. A Vásárló előfizetésének megszüntetése a Webes felületen

7.1 A Vásárló is bármikor megszüntetheti előfizetését a Webes felületen egy e-mail elküldésével, vagy a Webes felületen történő értesítéssel.
Mindkét fél felmondhatja a jelen szerződést abban az esetben, ha a másik fél nem tett eleget a szerződéses kötelezettségeinek, és mulasztásait nem pótolta a figyelmeztetést követő tíz (10) munkanapon belül.

7.2 A Goldatti Manufacture bármikor kizárhatja a Vásárlót a Webes felületről, amennyiben az Általános Szerződési Feltételekben leírt kötelezettségeit megszegi, vagy ha a Vásárló által megadott információk szándékosan pontatlanok.

7.3 Ezen kizáró okok a következők: A Goldattival kötött adás-vételi szerződés fizetési kötelezettségeinek nem teljesítése esetén. Törvénybe ütköző megjegyzések esetén a Goldatti Manufacture kapcsán, az 5. pontban említett módon. AWebes felületre ártalmas magatartás esetén.

8. Személyes adatok

8.1 A Vásárló személyes adatai

8.1.1 A Vásárló személyes adatainak megadása kötelező a Webes felületre történő feliratkozáshoz és a Goldattival kötött adásvételi szerződések megfelelő teljesítéséhez. A Vásárló az általa megadott személyes adatokhoz állandó hozzáférési, módosítási és törlési joggal rendelkezik. Ezzel a jogával bármikor élhet, amennyiben kérelmét e-mailben a következő címre elküldi: info@goldatti.hu
A Vásárló törvényes indokokra hivatkozva visszautasíthatja, hogy az általa átadott adatok adatkezelés tárgyát képezzék. A kérelmet e-mailben kérheti, vagy levélben a következő címre küldheti:
Goldatti Szolgáltató Kft. ügyfélszolgálat
7200 Dombóvár, Petőfi Sándor utca 29.
Ebben az esetben a Vásárló előfizetése a Webes felületen törlésre kerül.

8.1.2 Amennyiben a Vásárló beleegyezését adja, a Goldatti Manufacture a Vásárló e-mail címére tájékoztatót vagy hírleveleket küldhet. A Vásárló bármikor kérheti, hogy a Goldatti ne küldjön többé e-mailt számára. Ehhez elegendő a hírlevelek alján található előfizetés megszüntető linkre rákattintani.

8.1.3 A Goldattinak lehetősége van egy cookie (süti) telepítésére a Vásárló számítógépére. A cookie nem teszi lehetővé a Goldatti Manufacture számára, hogy azonosítsa a Vásárlót, viszont rögzíti a Vásárlónak a Webes felületen történő számítógépes navigációjával kapcsolatos információkat (látogatott oldalak, látogatás dátuma és időpontja, stb.), amelyeket a Goldatti Manufacture a későbbi látogatások során elemezhet. A Vásárló visszautasíthatja a cookiek rögzítését, amennyiben böngészőjén a biztonsági szintet megemeli.

9. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Goldattinak bármikor jogában áll az Általános Szerződési Feltételek módosítása. A Vásárlót erről Személyes felületén értesíti, betartva a tizenöt (15) nappal korábbi előzetes értesítési határidőt. Ez alatt az időszak alatt a Vásárlónak jogában áll az új feltételek visszautasítása a Webes felületre történt feliratkozás törlésével.

10. Alkalmazandó jog

Az Általános Szerződési Feltételek esetében a magyar jog az irányadó a külföldi Vásárló lakhelye szerinti törvényes rendelkezések nem mérvadóak. Amennyiben ez nem felel meg számára vagy nincs tisztában pontos tartalmáról, kérjen előzetes tájékoztatást!